Tarieven

Vaste honoraria binnen RIZIV

Tussenkomst via verplichte verzekering

Wij zijn een geconventioneerde logopedisten, dit betekent dat ik de nationale overeenkomst voor logopedisten ondertekenen en de daar vastgelegde tarieven hanteren.

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV, die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium. Cliënten met voorkeursregeling genieten van een verhoogde terugbetaling, 90% van het honorarium.

Bijlage honoraria downloaden Bijlage honoraria ouderbegeleiding downloaden Opgelet, de tarieven op school zijn verschillend aan de tarieven in het kabinet. Het tarief voor logopedie op school is goedkoper dan het tarief voor logopedie in het kabinet of aan huis, MAAR de patiënt krijgt minder terugbetaling. De cliënt moet meer opleg betalen dan wanneer de sessie niet op school gebeurt.

Vaste honoraria buiten RIZIV

Tussenkomst via aanvullende verzekering

Wanneer u geen recht heeft via de verplichte verzekering, kan er navraag worden gedaan voor terugbetaling via de aanvullende ziekteverzekering. Ook sessies via de aanvullende ziekteverzekering worden aangerekend volgens de vastgelegde honoraria bij een geconventioneerde logopediste.

Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit.

De terugbetaling per sessie is binnen de aanvullende verzekering minder dan bij de verplichte ziekteverzekering. Meestal krijgt men tot 50% terugbetaald. Het aantal sessies, het eigen aandeel voor de cliënt en/of er al dan niet een doktersvoorschrift nodig is, is bij elke mutualiteit verschillend.

Derdebetalersregeling

In de praktijk kan gewerkt worden volgens het derdebetalerssysteem. Dat betekent dat het ziekenfonds ons rechtstreeks vergoedt en de patiënt enkel het remgeld betaalt. Wie terugbetaling krijgt op basis van de aanvullende verzekering, kan niet volgens het derdebetalerssysteem betalen. U krijgt een factuur op het einde van de maand. Het getuigschrift voor terugbetaling sturen wij op naar de mutualiteit.

Bijkomende tarieven

Overleg

Het is belangrijk om informatie uit te wisselen met de verschillende betrokkenen (ouders, logopediste, juf, zorgleerkracht, CLB, dokter, psychologe, kinesist, revalidatiecentrum,…). Dit gebeurt via allerlei kanalen: heen- en weerschrift, e-mail, telefonisch, volgfiches etc. . Wij vinden dit belangrijk en zeer zinvol en dit gebeurt kosteloos.

Soms vindt er een overleg plaats op school of een MDO (Multidisciplinair Overleg).