Hoe gaan we te werk

Aanvraagprocedure

1
Aanmelding

Een aanmelding bij de logopediste kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB,…

2
Voorschrift voor onderzoek

Vooraleer de logopedist u uitnodigt voor het onderzoeksmoment moet u eerst een voorschrift hebben van uw huisarts of arts-specialist. Dit voorschrift krijgt u van uw logopedist. Een tandarts of orthodont mag geen onderzoek voorschrijven. Voor een aanvraag voor dysfasie mag enkel de kinderneuroloog voorschrijven. Om een verlenging aan te vragen (na 1 jaar), mag dit meestal door de huisarts worden ondertekend.

3
Logopedische testing

Het logopedisch onderzoek start steeds met een anamnesegesprek dat de hulpvraag en de moeilijkheden van de cliënt in kaart brengt. Naargelang de hulpvraag selecteert de logopedist alle relevante testen om af te nemen. Op basis van de intakegegevens en de onderzoeksresultaten maakt de logopedist een uitgebreid verslag en stelt een behandelplan op.

Aanvraagformulier

Dit formulier krijg je van de logopedist. Hierop moeten de gegevens van de patiënt en de logopedist ingevuld worden. De patiënt of ouder moet dit handtekenen, de datum noteren en van een kleefbriefje voorzien. Zo wordt er een akkoord getekend met de rechthebbende.

4
Bespreking verslag/onderzoeksresultaten

Tijdens het adviesgesprek worden de testresultaten met u besproken en zullen wij u advies geven of logopedie al dan niet noodzakelijk is.

5
Voorschrift voor behandeling

Wanneer wordt beslist om logopedie op te starten, dan maakt u opnieuw een afspraak bij de arts-specialist (niet de huisarts) om de therapiesessies voor te schrijven.

6
Aanvraag bij de mutualiteit

Vervolgens zorgen wij voor het samenvoegen en bezorgen van alle documenten aan de mutualiteit waar de adviserende geneesheer akkoord geeft voor de opstart van de logopedie. Het antwoord van de adviserende geneesheer zal u schriftelijk ontvangen. Na goedkeuring kan de logopedische therapie worden opgestart. Indien gewenst, kunnen we de logopedische sessies reeds opstarten na het bezoek aan de arts-specialist.

IQ/gehoor

Bij taalproblematieken moeten we ook kunnen aanwijzen dat dit niet het gevolg is van een beperkte intelligentie of gehoorverlies. Daarom moet een IQ-test worden uitgevoerd en een gehoortest bij de neus-, keel- en oorarts.

Een IQ-test kan in samenspraak met de school bij het CLB gebeuren, helaas is dit niet altijd mogelijk. Dan verwijzen wij door naar een privé-psychologe, waar de test niet of gedeeltelijk wordt terugbetaald, afhankelijk van uw mutualiteit.

Opgelet, het is belangrijk dat er tijdig een afspraak wordt geregeld bij de arts, want het dossier moet binnen de 60 dagen na het logopedisch onderzoek bij de adviserende arts van de mutualiteit zijn toegekomen. Als dat niet binnen deze termijn gebeurt, wordt het onderzoek niet terugbetaald door de mutualiteit.